May 28th, 2015

A Workshop on Audiodescription

A workshop on audiodescription

Dnia 28 maja 2015 z inicjatywy naszego Koła odbyły się warsztaty z audiodeskrypcji dla studentów kierunków filologicznych, które przeprowadziła mgr Agata Bernaś.

Audiodeskrypcja to technika opisu treści wizualnych przeznaczona dla osób niewidzących. Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę na temat niepełnosprawności wzrokowej oraz poznali podstawowe zasady tworzenia opisów w technice audiodeskrypcji. Mieli też okazję wypróbować swoje umiejętności w praktyce.On 28th May 2015 the Association organised a workshop on audiodescription for philology students, which was conducted by mgr Agata Bernaś.

Audiodescription is a technique of describing visual data that aids visually impaired people. The workshop's participants broadened their knowledge on the subject of visual disabilities; they also learned the basic rules for creating audiodescriptive texts, which they could test in practice afterwards.


A couple of pictures from the workshop: